In 2004 is de vereniging van eigenaren opgericht om het wel en wee van de mandelige parkeerplaats en de doorgaande voetpaden te behartigen. De medeeigenaren van het plein zijn de eigenaren van de woningen gelegen aan de Berkhoutlaan 20 t/m Berkhoutlaan 72 en de Warderhof 5 t/m Warderhof 49.
De bijdrage is per jaar € 50,00 nieuwe bewoners betalen eenmallig € 25,00 inschrijfgeld. Het voldoen van deze kosten is verplicht, het staat in de koopacte van de woning vermeld.
Op deze pagina vind u veel informatie over de vereniging zoals jaarverslagen, werkschema, aanbod woningen en nieuwe bewoners.
Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van deze site.

Welkom op de web-site van de vereniging van eigenaren van de Berkhoutlaan en de Wardehof
Stuur een E-mail